niedziela, 19 stycznia 2014

Kraków rewolucjonistów

Witold Trzciński pisze o znaczeniu Krakowa dla ruchu rewolucyjnego:
Droga do Królestwa Polskiego w celu wzięcia udziału w ruchu rewolucyjnym prowadziła zawsze przez Kraków. W Krakowie koncentrowały się władze zagraniczne PPS. Również w tym samym Krakowie wokół Adolfa Warskiego skupiali się esdecy [działacze i działaczki Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy].

sobota, 18 stycznia 2014

O manifestacji na Placu Grzybowskim

Artykuł pt. 13 listopada w Warszawie* z Przedświtu, organu prasowego Polskiej Partii Socjalistycznej. Tekst komentuje manifestację PPS-u, na której po raz pierwszy od Powstania Styczniowego skonfrontowano się zbrojnie z zaborcą:

niedziela, 12 stycznia 2014

Czerwony Lublin

Witold Trzciński pisze o wydarzeniach rewolucyjnych w Lublinie:
"Lublin po Warszawie, Łodzi, Zagłębiu, Częstochowie i Radomiu zajmował następne miejsce pod względem znaczenia dla ruchu robotniczego. Lublin był bowiem dość poważnym ośrodkiem przemysłowym. Znajdowały się tam fabryki: wag - Hessa, maszyn - Wolskiego, Moritza i Kuczyńskiego, kotłów - Plagego i Leśkiewicza, 2 garbarnie, 2 browary Vettera i Kijoka i cały szereg drobnych fabryczek i warsztatów. Pod samym Lublinem była duża cukrownia. Lublin był też stolicą wielkiego okręgu rolniczego, przeoranego już częściowo przez propagandę oświaty ludowej […]

piątek, 10 stycznia 2014

"Powinniśmy dowieść, że potrafimy się bronić"

Ogłaszamy bojkot majstrów Brusa i Olszewskiego i właściciela budowli na Marszałkowskiej nr 58 - czytamy w odezwie organizacji robotników murarskich Polskiej Partii Socjalistycznej. Robotnicy krytykują wprowadzenie pracy na akord, co w zasadzie zlikwidowało 8-godzinny dzień pracy, a także sprzeciwiają się nasyłaniu policji i wojska na strajkujących oraz żądają przyjęcia do pracy bezprawnie wyrzuconych pracowników:

czwartek, 9 stycznia 2014

Rok 1904. Odezwa PPS przeciwko mobilizacji

Oto odezwa Centralnego Komitetu Robotniczego Polskiej Partii Socjalistycznej z listopada 1904 roku, wzywająca do protestu przeciwko mobilizacji – wydana tuż przed słynną demonstracją na placu Grzybowskim w Warszawie, czyli pierwszym od upadku Powstania Styczniowego wystąpieniem zbrojnym przeciwko władzy zaborcy. Odezwa potępiała mobilizację do armii carskiej, która wówczas była w konflikcie z Japonią.

środa, 8 stycznia 2014

Krynki - republika anarchistyczna?

Pisaliśmy już o Republice Krynkowskiej, zorganizowanej przez działaczy socjalistycznych różnych partii (PPS, SDKPiL i Bund) na przełomie stycznia i lutego 1905 roku. Oto inna relacja z wydanego niedawno przewodnika po Rewolucji 1905 roku. Piotr Laskowski, twórca i dyrektor Wielokulturowego Liceum Humanistycznego im. Jacka Kuronia w Warszawie, mówi o wycieczce badawczej na Podlasie, której celem było m.in. poszukiwanie śladów Rewolucji 1905 roku:

poniedziałek, 6 stycznia 2014

Donos na Boernera.

Oto treść anonimowego listu, przesłanego do władz zaborczych, w którym donosiciel informuje o działalności lokalnej komórki Polskiej Partii Socjalistycznej, dowodzonej przez Stanisława Laskowskiego i Ignacego Boernera, późniejszego członka Legionów i Polskiej Organizacji Wojskowej, ministra poczt i telegrafów w II RP: