niedziela, 8 czerwca 2014

Postulaty Radomskiej Organizacji Stolarzy

Postulaty Radomskiej Organizacji Stolarzy przy Polskiej Partii Socjalistycznej z 16 maja 1905 roku:
"W poczuciu niesprawiedliwości obecnych naszych warunków pracy, pociągnięci i zachęceni przykładem innych, wystąpiliśmy i my ze swymi żądaniami.
Już samym tym solidarnym wystąpieniem naszym pokazaliśmy, że doskonale rozumiemy swój interes. Niech więc porzucą nadzieję zniewolenia nas do pracy przy dotychczasowych warunkach. Mamy prawo żądać polepszenia swego bytu i żadne przeszkody nas nie powstrzymają!