niedziela, 30 marca 2014

Rosyjscy monarchiści szukają spisku

W notatce z New York Timesa, z 25 kwietnia 1906 r., czytamy o zjeździe monarchistów w Moskwie, na którym M. Shamakoff (Szmakow?) podgrzewał ksenofobiczne nastroje. Twierdził, że rewolucję w Rosji wywołali amerykańscy masoni, którzy zainspirowali do rozruchów rosyjskich Żydów i socjaldemokratów. Oklaskami przyjęto wołanie monarchisty, by podburzyć lud przeciwko reformistom, Żydom i obcokrajowcom. Podobne poglądy, rozpowszechniane w trakcie rewolucji przez ruchy nacjonalistyczne, doprowadziły do pogromów ludności żydowskiej na terenie imperium rosyjskiego. 

Źródło: New York Times, 25 kwietnia 1906 roku.


poniedziałek, 24 marca 2014

Strajk w Ługańsku i antywojenny protest w Czycie

Luty 1905 roku. Trwa wojna rosyjsko-japońska, w imperium rozpoczęła się rewolucja. W New York Timesie czytamy o górnikach strajkujących w kopalni węgla w Ługańsku (dzisiejsza Ukraina). Z żądaniem wstrzymania działań wojennych porzucili pracę zatrudnieni na kolei Transsyberyjskiej w Czycie. Czyta w grudniu 1905 roku została opanowana przez rewolucjonistów i jako niezależna republika wytrwała do 22 stycznia 1906 r. Wówczas to rebelia została krwawo stłumiona przez wojsko rosyjskie.

niedziela, 23 marca 2014

Niemcy i Austro-Węgry obsadzają granice wojskiem

Niemcy i Austro-Węgry obsadzają granice wojskiem, w obawie przed Rewolucją:
[…] W celu zabezpieczenia się przed ewentualnym rozszerzeniem się rewolucji na tereny Niemiec i Austro-Węgier, rządy obu mocarstw dokonały w lutym i marcu 1905 r. przegrupowania części wojsk nad granicą z Rosją. Wzmocniono także posterunki straży granicznej w Gliwicach, Bytomiu i innych miastach śląskich.

sobota, 22 marca 2014

Stosunek mocarstw zachodnioeuropejskich do Rewolucji

Zachód a Rewolucja 1905 roku:
[…] Siła wystąpień rewolucyjnych i narodowowyzwoleńczych polskiego proletariatu wywołała zaniepokojenie w stolicach mocarstw zachodnioeuropejskich. Pod uwagę brano nawet możliwość przerodzenia się walk ulicznych w Królestwie Polskim w ogólnonarodowe powstanie we wszystkich trzech zaborach, nawiązujące do tradycji 1830 i 1863 r.

piątek, 21 marca 2014

niedziela, 16 marca 2014

Księża pogromszczycy

Kolejny fragment wspomnień Józefy Bariaszowej, tym razem o organizacjach endeckich i księżach w Łodzi. Bariaszowa pisze z perspektywy roku 1907 - końca rewolucji:

sobota, 15 marca 2014

Kartoflane obierki

Józefa Bariaszowa wspomina wielki lokaut łódzki, kiedy to pod koniec 1906 roku główni fabrykanci miasta Łodzi postanowili bezrobociem i głodem złamać ruch robotniczy, wydrzeć robotnikom wywalczone zdobycze, zlikwidować umowy zbiorowe, delegacje fabryczne, przywrócić warunki pracy sprzed rewolucji. Przemysłowcy zamknęli zakłady i wyjechali do Berlina. Tam też ulokował się Związek Fabrykantów Łódzkich Przemysłu Bawełnianego.

Oto fragment wspomnień Bariaszowej:

czwartek, 13 marca 2014

Bielnik Scheiblera

Fragment wspomnień Józefy Bariaszowej, działaczki SDKPiL z czasów Rewolucji 1905 roku, o strajku w bielniku* fabrycznym:
Pewnego wieczora w marcu 1907 roku, wraz z towarzyszką z scheiblerowskiego bielnika, przekradałam się do ul. Targowej […]

środa, 12 marca 2014

1938. Tablice pamiątkowe ku czci rewolucjonistów.


26 maja 1938 r. w Warszawie oddano hołd bojowcom - symbolom Rewolucji 1905 roku - Henrykowi Baronowi i Tadeuszowi Dzierzbickiemu, wieszając tablice pamiątkowe. O wydarzeniu tym czytamy w Głosie kobiet, nr 11 z 19 czerwca 1938 r.:

wtorek, 11 marca 2014

Zajścia w Ćmielowie

Raport policyjny dla Departamentu Policji w Petersburgu w sprawie manifestacji i zajść w Ćmielowie z 16 listopada 1904 roku. Związany jest z wydarzeniami na placu Grzybowskim z 13 listopada tegoż roku: