niedziela, 30 czerwca 2013

Łódzkie ulice

Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego – rewolucjonisty z Organizacji Bojowej Polskiej Partii Socjalistycznej, uczestnika Rewolucji 1905 roku, straconego w 1908 r. - budowano w latach 1928-1931, gdy Łodzią władali socjaliści. Oto co możemy przeczytać o propozycjach patronów ulic, zgłoszonych w 1930 r.:

"Ważne miejsce w obchodach 25 rocznicy rewolucji 1905 r. w Łodzi przypadło postaci Józefa Montwiłła-Mireckiego. W czerwcu 1930 r., gdy ukończono 8 budynków mieszkalnych osiedla zaprojektowanego przez socjalistyczny samorząd, postanowiono nadać mu imię Montwiłła-Mireckiego. Z wnioskiem takim wystąpił ławnik [członek zarządu miejskiego] Roman Izdebski, przewodniczący Wydziału Budownictwa, i wniosek ten przedłożył na posiedzeniu magistratu 20 czerwca 1930 r.

Zaproponował także, aby ulice wewnętrzne osiedla nazwać imionami "zasłużonych bojowników o niepodległość i wyzwolenie społeczne klasy pracującej": Walerego Wróblewskiego, Henryka Barona, Stanisława Kunickiego, Ksawerego Praussa, Stanisława Worcella, Piotra Ściegiennego, Ludwika Mierosławskiego, Borucha Szulmana, Aleksandra Sulkiewicza, Feliksa Perla, Gustawa Daniłowskiego, Zygmunta Padlewskiego, Edwarda "Franka" Gibalskiego, Tomasza "Stanisława" Księżczyka, Karola Marksa [*].

Wniosek Wydziału Budownictwa zaaprobował magistrat i przyjęła Komisja do Spraw Ogólnych. 25 września 1930 r. przedłożono go na posiedzeniu Rady Miejskiej; referującym był Stanisław Kowalski [W projekcie nazw ulic wewnętrznych wycofano nazwisko Borucha Szulmana i zaproponowano Józefa Kwiatka].

Propozycje uzupełniające wniósł Szmul Milman, radny z Bundu. Wniosek w formie oficjalnej informacji został ogłoszony w organie samorządu [Milman zgłosił nazwisko Hirsza Lekierta, żydowskiego działacza robotniczego [...] Przychylono się do tego wniosku i zdecydowano, by przy nadawaniu nazw dalszych ulic uwzględnić tę propozycję]."

Źródło: Barbara Wachowska, "Tradycje polityczne rewolucji 1905-1907 r. w Łodzi w dwudziestoleciu międzywojennym".

* Dzisiaj na osiedlu im. Montwiłła-Mireckiego mamy ulice Henryka Barona, Gustawa Daniłowskiego, Feliksa Perla i Ksawerego Praussa. W Łodzi patronami ulic są także: Walery Wróblewski i Edward Gibalski. W Aleksandrowie Łódzkim znajduje się ulica im. Piotra Ściegiennego, w Pabianicach i Zgierzu jest ul. Stanisława Kunickiego, a w samym Zgierzu ul. Stanisława Worcella. Nie ma obecnie ulic imienia następujących osób: Ludwika Mierosławskiego, Borucha Szulmana, Aleksandra Sulkiewicza, Zygmunta Padlewskiego, Tomasza "Stanisława" Księżczyka i Józefa Kwiatka.

Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz