wtorek, 9 lipca 2013

Polski Związek Ludowy a Edward Abramowski

W 1904 r., tuż przed wybuchem Rewolucji, powstaje postępowa organizacja chłopska - Polski Związek Ludowy. Działalność PZL inspirowana jest między innymi myślą socjalisty Edwarda Abramowskiego, teoretyka spółdzielczości:

"Istotny wpływ na ideologię Polskiego Związku Ludowego wywierał Edward Abramowski. Działacze PZL wydali w kwietniu 1905 r. popularną wówczas jego pracę pt. Zmowa powszechna przeciwko rządowi.

Przywódcy PZL przejawiali zainteresowanie rozwojem walk narodowowyzwoleńczych na wsi, popularyzując podstawowe hasło broszury Abramowskiego – język polski w sądzie, gminie i wszędzie na ziemi polskiej.

Redakcja Głosu Gromadzkiego [organu prasowego PZL], wzywając chłopów do walki na terenie gminy traktowała tę akcję szeroko, nie tylko jako środek walki o język polski, lecz jako punkt wyjścia do zdecydowanego bojkotu władz carskich. Chodziło jej przede wszystkim o wywalczenie pełnego samorządu gminnego."

Źródło: Zenon Kmiecik, "Periodyki ludowe", w: "Prasa polska w rewolucji 1905-1907".

Горелов Гариил Никитич: "Полдни"

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz