niedziela, 10 sierpnia 2014

Przeciw zakusom kamieniczników

Odezwa Polskiej Partii Socjalistycznej z 1906 roku w sprawie podwyżek komornego:

Towarzysze i Obywatele!
Wobec prześladowań przez rząd partii socjalistycznych - wielcy i mali wyzyskiwacze zaczęli podnosić głowy: starają się oni wydrzeć wywalczone w ostatnim roku na rzecz mas pracujących ustępstwa, usiłują wrócić do bezpowrotnie minionych czasów niczym nieograniczonego wyzysku.
Daremne usiłowania! - Pomimo wszelkich barbarzyńskich prześladowań, pomimo ciągłego wyrywania z naszych szeregów najdzielniejszych towarzyszy - walka z rządem i wyzyskiem trwa i trwać będzie - na wszelkie zamachy z tej strony odpowiadać będziemy masowym, solidarnym wystąpieniem. 
Pomimo strasznego kryzysu i drożyzny (rezultatu gospodarki panującej zgrai urzędniczej) właściciele wielu domów chcą wrócić do dawnego wygórowanego komornego - przez co nędzę całych mas pracujących jeszcze bardziej by wzmogli. 
Wzywamy Was Towarzysze i Obywatele, abyście na podwyższanie komornego nie zgadzali się, a na zakusy kamieniczników zgodnym protestem odpowiadali:

Precz z wyzyskiem!
Niech żyje solidarność!
Warszawski Komitet Robotniczy Polskiej Partii Socjalistycznej.
Warszawa, 17 Lutego 1906 r.
 
Źródło: Beinecke Rare Book and Manuscript Library.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz